ENKLERE FORENINGSLIV MED STYREWEB

Komplett it-løsning tilpasset frivilligheten

Prøv gratis
   
Båstad og omegn vel

StyreWebs løsninger gir mulighet for en effektiv og oversiktlig drift av vellet. Vi har spesielt god nytte av løsningene for medlemskontakt (både e-post og SMS) og økonomidelen med blant annet medlemskontingent.

Vi anbefaler gjerne StyreWeb til andre foreninger.