fbpx
 
Aktivitet

Aktivitet

Elektronisk arbeidsflyt som støtte til gjennomføring av aktiviteter.

 

Spørreskjema

I forbindelse med aktiviteter er det ofte behov for å innhente ulike svar fra medlemmene/foresatte. Med online spørreskjema løses dette enkelt og effektivt.

Sett opp skjema med de spørsmål og alternativer som gjelder, og med mulighet for å definere videre arbeidsflyt på gitte alternativer.

Svært nyttig i forbindelse med aktiviteter, eller for å innhente synspunkter  fra medlemmene.

 

Terminliste

Svært nyttig for planlegging og gjennomføring av repeterende aktiviteter som f.eks. treninger og øvinger.

Oppdatert aktivitetskalender både for styret, aktivitetsledere og deltakere. God oversikt over oppmøte/fravær, med statistikk og grafisk presentasjon. Aktivitetsleder jobber enkelt med terminlisten direkte fra Gnist-appen.

Deltakere og foresatte har full oversikt i Gnist-appen og kan enkelt varsle fravær.

 

Prosjekt

God oversikt over oppgaver, arbeidsfordeling og fremdrift er viktig i alle prosjekter.

Med denne funksjonen har dere god støtte både for planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Mulighet for timeregnskap med estimering og registrering av faktisk medgått tid.

 

Dugnadsregnskap

I mange foreninger er driften avhengig av en viss dugnadsinnsats fra medlemmer/foresatte.

Med denne funksjonen kan dere opprette dugnadsaktiviteter og loggføre innsatsen. I sesongoversikten ser dere til enhver tid levert innsats fra alle medlemmer/foresatte, og kan dermed enklere rette forespørsel til de som bør kunne bidra ytterligere.

 

Arrangement

Komplett løsning for å håndtere alle stegene fra planlegging til evaluering av et arrangement.

Presentasjon av arrangement på internett i moderne og mobiltilpasset design. Påmelding med online betaling, medlemsintegrasjon, venteliste, elektronisk deltakerbevis og mulighet for effektiv innsjekk på arrangementet.

Les mer..

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema

   
Norsk Veteran Motorsykkel Club

StyreWeb er til stor nytte i vår klubbdrift. Systemet har lav brukerterskel og mange muligheter.

Kombinert med svært god kundeservice er dette en meget god løsning for vår klubb.

Vi anbefaler StyreWeb!