Om StyreWeb

StyreWeb har siden 2006 jobbet målrettet under overskriften "Enklere foreningsliv"!

StyreWeb ble lansert i 2006 med bakgrunn i egne erfaringer fra styrearbeid i ulike medlemsorganisasjoner.

Vi har i tett samarbeid med våre kunder utviklet og tilrettelagt mange nyttige funksjoner, til stor hjelp i driften av ulike typer lag og foreninger.

Den sentrale ideen er å bidra til at tillitsvalgte og andre nøkkelpersoner bruker mindre tid på intern administrasjon. På den måten får de mulighet til å rette sin innsats mot medlemmene og foreningen sitt formål.

StyreWeb er 100% nettbasert og det er ingen spesielle krav til lokalt utstyr eller programvare hos brukere. På denne måten sikres stabil drift og kontinuitet i styrearbeidet.

Med stadige utskiftinger i styret og støtteapparat er det viktig å velge en leverandør med god kundeservice.

StyreWeb har kundeservice med kyndig personell, og viktig for dere – Kundeservice er gratis!

StyreWeb er spesielt tilpasset medlemsorganisasjoner. Med priser tilpasset frivilligheten.