fbpx
 
Medlemsregister for foreninger

Medlemsregister for foreninger

Nyttige funksjoner knyttet til det viktigste i en hver medlemsorganisasjon - medlemmene.

 

Medlemsregister

Medlemsregisteret inneholder en rekke muligheter for kategorisering og lagring av informasjon knyttet til hvert enkelt medlem. På denne måten har dere all relevant informasjon knyttet til medlemmet samlet på ett sted.

Oppsett for medlemstyper, avdelinger og grupper kan enkelt tilpasses foreningen sitt behov.

Medlemmer kan enkelt vedlikeholde sine basisopplysninger via Gnist-appen.

 

Familie og foresatt

Medlemmer kan enkelt knyttes sammen i familie, til god nytte blant annet ved fakturering og kommunikasjon. Eget register med oversikt over alle familier gir god kontroll, og StyreWeb kan også foreslå oppretting av nye familier med bakgrunn i registrerte adresseopplysninger.

Dersom foreningen har mindreårige medlemmer vil muligheten til å registrere informasjon om foresatte være svært nyttig.

 

 

Rapporter

I medlemsregisteret finnes en rekke standard-rapporter som dekker ulike behov. Rapporter som gir oversikt og grunnlag for statistikk og kontroll.

Rapportene kan enkelt skrives ut eller eksporteres til f.eks. excel.

Ved spesielle behov kan foreningen bli satt opp med egne skreddersydde rapporter.

 

Meldingstjeneste

Kommunikasjon er en svært viktig del av foreningsarbeidet. Den integrerte meldingstjeneste i StyreWeb er til god hjelp, og gir mulighet for kommunikasjon både via e-post, SMS og Gnist-appen.

Tjenesten er brukervennlig og håndterer store mottakergrupper svært effektivt.

 

Digital innmelding

Fleksibel og effektiv løsning for digital innmelding. Integreres enkelt i hjemmesiden, facebook eller andre kanaler.

Funksjonen sikrer at dere får inn nødvendig informasjon fra nytt medlem og at den videre prosessen med bekreftelse og kvalitetssikring går effektivt.

Det er også mulig å kreve innbetaling av medlemskontingent som del av prosessen.

Les mer..

 

Online oppdatering

Medlemmer kan enkelt vedlikeholde sine basisopplysninger via Gnist-appen. Av erfaring vet vi imidlertid at dette ofte blir avglemt ved f.eks. flytting eller skifte av arbeidsgiver.

Med funksjonen «Online oppdatering» kan foreningen enkelt be medlemmene om å verifisere at registrerte opplysninger er riktig, med mulighet for å oppdatere direkte i prosessen.

Les mer

 

Eksterne kontakter

Over tid vil nøkkelpersoner i foreningen (styret, komiteer og aktivitetsledere) ha dialog med mange eksterne kontakter. Dette kan f.eks. være leverandører, sponsorer, samarbeidspartnere, vaktmester osv.

Opplysninger knyttet til slike eksterne kontakter samles i felles kontaktregister, og sikrer på den måten god kontinuitet i foreningsdriften.

 

 

Grupperinger

I ulike sammenhenger kan det være nyttig å samle enkelte medlemmer i en gruppering. Eksempelvis alle som skal delta på et bestemt kurs.

Dette gir god oversikt og i tillegg støtte både for kommunikasjon og eventuelt fakturering.

 

Ansiennitet og utmerkelser

Skreddersydd prosess for tildeling og kontroll av medlemmenes ansiennitet.

Eget register for utmerkelser gir god oversikt over hvem som har mottatt de ulike utmerkelsene (f.eks. hederstegn eller 1.plass i den årlig konkurranse).

 

Flytt avdeling

Foreninger med aktiviteter i ulike alderskull vil ha god nytte av denne funksjonen.

Medlemmer kan enkelt masse-flyttes mellom avdelinger ved oppstart av nytt semester.

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema

   
Benedictinerne

Det er viktig for oss å ha en gjennomsiktig og trygg foreningsdrift for medlemmer og tillitsvalgte.

Vi har valgt å ta i bruk alle moduler i StyreWeb for å få full oversikt. Medlemsregister, notearkiv, epost utsending, gnist, dokumentarkiv, regnskap og fakturering. Alt på ett sted! Dette gjør arbeidet med foreningsdriften utrolig enkelt.

Vi anbefaler StyreWeb!