fbpx
 

StyreWeb Regnskap AS

Autorisert regnskapstjeneste levert direkte i StyreWeb

De fleste medlemsorganisasjoner dekker behovet for regnskapstjenesten gjennom kasserer valgt av årsmøtet. De siste årene har vi imidlertid blitt kontaktet av en rekke foreninger og medlemsorganisasjoner som ønsker å leie regnskapstjeneste levert direkte i StyreWeb. Det kan skyldes;

  • Vanskelig å finne frivillige til å ta på seg kasserer-vervet
  • Opplever utfordringer med stadig utskiftning av kasserer
  • Har en økonomi og et aktivitetsnivå som krever autorisert regnskapsfører
  • Har en organisasjonsform som krever autorisert regnskapsfører

Tradisjonelle regnskapskontor er selvsagt et alternativ i en slik situasjon, men ønsket er å få tjenesten levert i StyreWeb, av medarbeidere med god kunnskap om foreningsdrift. Dette sikrer styret og administrasjonen direkte innsyn, og en situasjon hvor regnskapstjenesten henger tett sammen med øvrige deler av foreningsdriften.

Vi lytter til kundenes behov og tilbyr derfor denne tjenesten gjennom StyreWeb Regnskap AS.  

StyreWeb Regnskap AS er et autorisert regnskapsførerselskap med hovedfokus på behovene i medlemsorganisasjoner. Her samler vi 20 års erfaring fra tradisjonell regnskapstjeneste mot næringslivet og 18 års erfaring fra tiltrettelegging for foreninger gjennom StyreWeb. Dette gjør oss i stand til å levere innhold, kvalitet og pris tilpasset behovet i en medlemsorganisasjon.

Kan dette være aktuelt for dere? Send e-post til kontakt@styrewebregnskap.no, så tar vi kontakt for en prat.

Forutsigbarhet når det gjelder kostnader for regnskapstjenesten er løftet frem som et viktig moment fra våre kunder. Behovene er ulik, og vi tilbyr derfor tjenesten gjennom 3 pakker til fastpris.

 

  Tjenester Kasserer Regnskapsfører Regnskapsfører+
   Behandling og bokføring av inngående faktura      
   Fakturering av medlemskontingent    
   Oppfølging/betalingspåminnelse medlemskontingent    
   Bankavstemming    
   Online regnskapsrapporter    
   Avstemming og periodeavslutning Halvårlig     Kvartalsvis  Månedlig 
   Bankintegrasjon
    – Blant annet mulighet for direkte remittering/utbetaling
   Gnist – Utlegg
    – Ta bilde av kvittering direkte i Gnist og sendt inn for behandling
   Registrere årsbudsjett
   Årlig statusmøte (inntil 2 timer nettmøte)
   Integrert lønn*

 Pris pr. måned

Kr. 900

Kr. 1.300

Kr. 2.100

   Etableringskostnad
    – Oppstartssamtale med gjennomgang av sjekkliste og oppsett i StyreWeb
kr.2.000 kr.2.000 kr.2.000

Priser eks.mva

*Lønn: Kompetanse, registrering, skattekort, lønnskjøring, A-melding til Altinn, terminoppgave, avstemming
Kr. 190 pr. lønnsslipp/årsoppgave

I forbindelse med oppstart etableres oppdragsavtale. Oppdragsavtalen kan om ønskelig utvides i forhold til standard innhold i pakke.
Slike utvidelser faktureres med bakgrunn i medgått tid til timepris kr.830 eks.mva.

 

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema