PASIENTORGANISASJON

PASIENTORGANISASJON

I tillegg til alle generelle funksjoner inneholder StyreWeb muligheter spesielt utviklet for dere.
Pasientorganisasjonen løser sine oppgaver enkelt, effektivt og rimelig med StyreWeb!

Se generelle funksjoner

 

Likeperson

Gjør loggføring likepersonsarbeidet smidig for de involverte.

  • Fullstendig oversikt over timer
  • Loggføring av aktivitet i app
  • Kategorisering av aktivitetstyper
  • Rapporter til offentlige instanser ligger klar
 

Online oppdatering

Kommunikasjon mot medlemmene står svært sentralt i en pasientorganisasjonen. Det åpner seg stadig nye og spennende muligheter knyttet til elektronisk kommunikasjon og kontaktpunkter mellom foreningen og medlemmene.

For å nyttiggjøre seg disse er det viktig å ha informasjon om e-post og mobil i medlemsregisteret. Mange organisasjoner mangler denne informasjonen i sitt register.

I StyreWeb er det tilrettelagt en prosess for å innhente denne informasjonen enkelt og effektivt.

 

Kommunikasjon

StyreWeb inneholder flere nyttige funksjoner til støtte i kommunikasjonsarbeidet.

  • e-post
  • SMS
  • Gnist (app)
  • Spørreskjema
  • Påmelding

Spesielt tilpasset håndtering av stort volum og store målgrupper.

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema

   
Veikle Balder

Veikle Balder har over 1000 medlemmer og vi bruker StyreWeb aktivt. Dette har gitt oss en helt overlegen oversikt når det gjelder medlemsmassen, kontingentinnbetalinger og annen fakturering. Når i tillegg support-tjenesten er førsteklasses, er det takknemlig å være kasserer!

Vi anbefaler StyreWeb.