fbpx

Personvernerklæring – Gnist

StyreWeb tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon som samles inn og lagres knyttet til Gnist.

Ansvar

StyreWeb er behandlingsansvarlig, og har ansvar for innhenting og bruk av personopplysninger i forbindelse med drift og vedlikehold av Gnist.

 

Formål og personopplysninger

Lagring av personopplysninger er knyttet til bruk av Gnist.
Opplysninger som samles inn lagres på egen server. Det er kun StyreWeb som har tilgang til opplysningene som samles inn.
Personopplysninger blir ikke utlevert til tredjeparter.

 

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til StyreWeb kundeservice. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27

 

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. StyreWeb lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Barns personvern

Barn kan benytte Gnist, men så fremt barnets foresatte er lagt inn som bruker vil disse kunne se barnets aktivitet.

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema