Driftsmeldinger

Driftsmeldinger

Problemer med innlogging i StyreWeb.

Vi beklager på det sterkeste den ulempen dette skaper for våre kunder.

Oppdatert 04:00 19.09.2019

StyreWeb og Gnist kjører som normalt i vårt produksjonsmiljø.
Backup fra 15.09.2019 kl.03:00 er benyttet for rekonstruksjon.
Vi ser at det allerede er god trafikk på tjenesten, og du er også velkommen inn.
Det pågår fortsatt noe arbeid, og du vil se informasjon om dette når du logger inn i StyreWeb.

Vi benytter anledningen til å takke alle våre kunder for støtte og tålmodighet i denne krevende situasjonen.

 

Oppdatert 22:00 18.09.2019

Backup fra 15.09.2019 kl.03:00 er nå kjørende i vårt produksjonsmiljø.
Arbeidet med test og validering vil pågå gjennom natten, og vi forventer å være i normal drift
fra 19.09.2019 kl.08:00.

 

Oppdatert 07:40 18.09.2019

Arbeidet med å bringe StyreWeb tilbake til normal drift har pågått i 48 timer.
En prosess vi forventet skulle ta noen få timer, har nå blitt til flere døgn.

Vi har dessverre grunn til å anta at også onsdag 18/9 vil måtte benyttes for å bringe oss tilbake til normal drift. Vi ønsker derfor å gi en nærmere orientering om hendelsen og pågående arbeid.

Her følger en overordnet oppsummering av situasjonen.

  • Mandag 16/9 kl.07:50 ble det avdekket at vår produksjonsserver hos IBM var «død». Trolig som resultat av et forsøk på hacking.
  • Trafikk-logg i datasenter ble analysert, og det var ingen indikasjon på at data var transportert ut av vårt område. Risiko knyttet til personopplysningssikkerhet ihht. Personopplysningerloven (GDPR) ble med bakgrunn i dette vurdert til lav. Vi har ingen indikasjoner på at deres personopplysninger er endret, mistet eller på avveie.
  • Tiltak for å bringe vår produksjonsserver tilbake til normal drift ble iverksatt. Backup hos Microsoft Azure fra søndag 15/9 benyttes.
  • Mandag 16/9 kl.23:00 fikk vi informasjon fra Azure om at det ville ta lengre tid enn først antatt å få tilgang til backup, og med usikkert tidsvindu grunnet store datamengder.
  • Onsdag 18/9 kl.02:00 fikk vi positiv status fra Azure ift. prosessen, men det er fortsatt usikkert hvor mange timer det vil ta før vi har backup tilgjengelig for bruk hos oss.
  • StyreWeb har gjennom sine 13 år ikke vært i en tilsvarende kritisk driftssituasjon. En meget uheldig situasjon både for oss og våre kunder, og vi beklager dette på det sterkeste. Vi kan forsikre om at vi skal gjøre alt i vår makt for å unngå at våre kunder skal oppleve tilsvarende situasjon i fremtiden.

Dette er momenter fra notat om kritisk driftsavbrudd. Dersom din forening ønsker tilgang til hele notatet sender du e-post til følgende adresse: info@styreweb.com. Inkluder navn på forening og din kontaktinformasjon i e-post.

Avhjelpende tiltak
I det øyeblikket vi har tilgang til backup vil vi kunne bistå kunder som har prekært behov for tilgang til sin medlemsliste. Send i tilfelle e-post til følgende adresse: drift@styreweb.com. Inkluder navn på forening og din kontaktinformasjon i e-post.

 

Oppdatert 20:00 17.09.2019

Status fra kl.14 er fortsatt gjeldende.
Vi ser at natten vil måtte brukes. Neste status 18/9 kl.08.

 

Oppdatert 18:00 17.09.2019

Siste status fra kl.14 er fortsatt gjeldende.
Neste status kl.20.

 

Oppdatert 16:00 17.09.2019

Siste status fra kl.14 er fortsatt gjeldende.
Neste status kl.18.

 

Oppdatert 14:00 17.09.2019

Arbeidet med å komme tilbake i normal drift pågår fortsatt.
Hensynet til kvalitet og sikkerhet har høyeste prioritet i dette arbeidet,
og vi ser oss derfor nødt til å utvide tidsvinduet frem mot normal drift.
Vi jobber for en raskest mulig løsning, men vil allerede nå kommunisere
at det er risiko for at normal drift først er på plass i morgen tidlig 18/9.

Vi oppdaterer fortsatt status hver andre time på denne siden.
Neste status kl.16.

 

Oppdatert 12:00 17.09.2019

Arbeidet med å komme tilbake i normal drift pågår fortsatt.
Vi er nærmere, men grunnet store datamengder viser det seg dessverre
at tidsestimatet kommunisert i status kl.10 ikke vil holde. Vi jobber tett
med vår driftsleverandør for å kunne gi et best mulig tidsestimat ved
neste statusoppdatering kl.14.

 

Oppdatert 10:00 17.09.2019

Arbeidet med å komme tilbake i normal drift pågår fortsatt.
Siste tidsestimat viser dessverre at vi må forvente at det fortsatt
vil gå 4-6 timer før vi er tilbake i normal drift.
Neste status kl.12.

 

Oppdatert 08:00 17.09.2019

Arbeidet med å komme tilbake i normal drift pågår fortsatt.
Det har vært positiv utvikling gjennom natten, men store datamengder
medfører at arbeidet tar tid. Med bakgrunn i prosessen så langt ser det
dessverre ut til at det fortsatt vil gå noen timer før vi er tilbake i normal drift.
Nye oppdateringer kommer på denne siden gjennom dagen.
Minimum hver 2.time. Neste status kl.10.

Vi beklager på det sterkeste den ulempen driftsavbruddet påfører våre kunder.

 

Oppdatert 00:00 17.09.2019

Det har utover kvelden blitt klart at omfanget av driftsproblemet
er mer omfattende enn først antatt. Vi jobber tett opp mot våre
driftsleverandører, og arbeidet vil pågå gjennom natten.

 

Oppdatert 15:28 16.09.2019

Det jobbes på spreng for å løse våre driftsproblemer.
Arbeidet vil fortsette utover kvelden, og vi håper å kunne løse
situasjonen så raskt som mulig.

 

Oppdatert 11:27 16.09.2019

Vi jobber fortsatt med saken.
Feilen er identifisert og arbeidet med å rette den er i gang.

 

Oppdatert 11:00 16.09.2019

StyreWeb opplever for tiden tekniske problemer som fører til at innlogging ikke fungerer.
Våre teknikere jobber med å få løst problemet.

 

Ring meg

Kan det være interessant for din forening å prøve StyreWeb? Legg inn navn og telefonnummer så tar vi kontakt for en prat så snart som mulig!

Kontaktskjema

   
Groruddalen Historielag

Vi vil på det varmeste anbefale StyreWeb til andre klubber og foreninger.

Løsningen for å sende medlemskontingent rett fra programmet med KID nummer er en stor fordel for oss. Alle innbetalinger blir automatisk registrert i regnskapet, og vi slipper derfor manuelt å dobbeltsjekke alle lister og transaksjoner.